Årsmøde 2018 ...... Opdateret 11-11-2018

Indkaldelse til Årsmøde i Dansk Tractor Pulling

Dato: lørdag d. 17. november 2018 kl. 13.00,

Sted: Hotel Dalgas, Storegade 2, 7330 Brande

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf.

5. Fremlæggelse af budget for 2019 og godkendelse heraf.

6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2020.

7. Indkomne forslag.

Skal være formanden i hænde senest d.7.Oktober 2018 på bestyrelse@tractorpulling.dk

8. Åben talerstol. (Debat uden afstemning.)

9. Valg af formand (Pt. ulige år)

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:     Hans Christian Landmark (Modtager ikke genvalg)

Tanya Madsen (Modtager genvalg)

Kim Bjerggaard (Modtager genvalg)

11. Valg af intern revisor. (På valg er: Ulrik Pilgaard)

12. Eventuelt.

 

For at opnå stemmeret skal man have betalt kontingent for 2019 til Dansk Tractor Pulling

HUSK betaling kan foretages via www.tractorpulling.dk (under webshoppen)

Indmeldelse/betaling foretaget inden 15. november 2018 vil automatisk være registreret

Ønskes regnskabet tilsendt kan det rekvireres via regnskab@tractorpulling.dk

Husk tilmelding senest 12.november på tilmeld@tractorpulling.dk

 

På vegne af Dansk Tractor Pulling

Steffan Stub Jensen